Gwarancja - MegaKuchnia

Wszystkie oferowane ekspresy do kawy pochodzą z polskiej dystrybucji, posiadają menu i instrukcję w języku polskim.
Gwarancja jest honorowana w serwisach centralnych w kraju.Warunki gwarancyjne dla poszczególnych producentów:
 
Okres ochrony gwarancyjnej producenta
Od 25 do 50 miesięcy
(szczegóły pod tabelą)
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące

Program 12+

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Zaczyna obowiązywać po wygaśnięciu gwarancji producenta. Gwarantem jest MegaKuchnia.

TAK
TAK
TAK
TAK
Okres ochrony gwarancyjnej przy zakupie na firmę
12 miesięcy
(nie dotyczy serii WE)
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
Limit zaparzonych kaw
NIE
TAK
Seria 500, 600 i 700 -
6 000 kaw,

Seria 800 - 9 999 kaw
TAK 
Dla wszystkich modeli
15 tys. kaw
NIE
Usługa door-to-door
TAK
TAK
TAK
NIE
Kontakt w sprawie napraw gwarancyjnych
JURA POLAND Sp. z o.o. 
Tel.: 801 023 801
AGED Sp. z o.o. 
tel.:22 738 31 46 / 47
Melitta Sp. z o.o.
Miele Sp. z o.o. 
Tel.: 22 543 36 30
Kontakt w sprawie napraw pogwarancyjnych
MegaKuchnia 
Tel.: 22 868 17 33 
E-mail: serwis@megakuchnia.pl
MegaKuchnia 
Tel.: 22 868 17 33 
E-mail: serwis@megakuchnia.pl
MegaKuchnia 
Tel.: 22 868 17 33 
E-mail: serwis@megakuchnia.pl
Miele Sp. z o.o. 
Tel.: 22 543 36 30

 

Gwarancja na ekspresy JURA - szczegóły:

Dla ekspresów domowych wynosi: 
- 25 miesięcy od daty zakupu 
- 36 miesięcy od daty zakupu dla serii: S (warunek: rejestracja produktu na stronie www.KlubKoneseraKawy.pl) 
- 50 miesięcy od daty zakupu dla serii: J, Z (warunek: rejestracja produktu na stronie www.KlubKoneseraKawy.pl) 

Program 12+

Oferując Państwu przedłużenie gwarancji nie jest to forma ubezpieczenia sprzętu. Gwarantem jest nasza firma, a ekspres można przekazać do dowolnego salonu sprzedaży MegaKuchnia lub zamówimy kuriera po odbiór urządzenia. Przedłużona gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast po wygaśnięciu gwarancji producenta. 


Pozostałe urządzenia:

Posiadają gwarancję na 24 miesiące.

 

REGULAMIN
Program 12+
Gwarancja dodatkowa

1. Gwarantem jest Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, Al. Krakowska 127A, 02-180 Warszawa.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana Nabywcy na okres 12 miesięcy (nie dotyczy ekspresów JURA z serii GIGA).
3. Przedłużona gwarancja jest usługą, która rozpoczyna się natychmiast po wygaśnięciu gwarancji producenta.
4. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czyszczenia i konserwacji urządzenia, jak również innych czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi Nabywca powinien przeprowadzić we własnym zakresie.
5. Świadczenie gwarancyjne nie obowiązuje w przypadku powstania szkód lub wad wynikających z:
a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi producenta w zakresie nieprawidłowego podłączenia, nieodpowiedniej obsługi, transportu, naprawy lub przebudowy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji i uprawnień niezbędnych do dokonywania zmian,
b) nieprzestrzeganie instrukcji obsługi producenta w zakresie pielęgnacji i konserwacji, w szczególności jeżeli są stosowane inne produkty niż zalecane przez producentów.
c) eksploatacji części podlegających zużyciu (np. uszczelki, tarcze mielące, zawory itp.),
d) uszkodzenia spowodowane przez ciała obce w młynku (np. kamienie, elementy drewniane, spinacze itp.) lub zalanie młynka lub ekspresu wodą,
e) w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne),
f) uszkodzenie powstało podczas transportu.
6. Gwarant ma prawo odmówić naprawy urządzenia lub pobrać za nią opłatę, jeśli szkoda powstała z przyczyny wymienionych w punkcie 5 i nast.

7. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu.

 

Ostatnia aktualizacja: 1.03.2018 r.